logo

Vår STRATEGISKA LEDARSKAPSUTBILDNING riktar sig till dig som vill komplettera helhetsbilden och utveckla ditt företags affärer.

 
Vi vill hjälpa dig som ledare att fokusera på helhetsbilden. Strategiskt Ledarskap innebär för oss att arbeta strukturerat och proaktivt för att utveckla företagets affärsmål. Tydliga riktlinjer och målbilder är en förutsättning för att skapa utrymme för strategiskt arbete och omvärldsanalyser. Vår utbildning hjälper dig att optimera ditt strategiska ledarskap för att vidareutveckla ditt företags affärsmål.


Efter kursen behärskar du de ledarskapsverktyg som behövs, för att du ska kunna driva ett strategiskt arbete mot målet och kan tillämpa dem i din vardag, på ett övergripande och professionellt sätt. Du har utvecklat din förmåga att delegera ansvar, begära in relevant information från ditt team samt skapa en överskådlig och strategisk bild av verksamhetens vidareutveckling. Du vet hur du ska agera för att engagera och inspirera dina medarbetare att arbeta självständigt med ditt tydliga stöd. Du har fått ytterligare insikt i vikten av att ”lyfta blicken”.

Nedan ser du lite ur innehållet:
•   Övergripande perspektiv
•   Affärsmål
•   Styrkor
•   Utmaningar
•   Handlingsplan
•   Vad behöver jag…


I våra utbildningar får alla deltagare vid kursens slut ett smidig häfte som vi kallar Verktygslådan. Den kan du ha på skrivbordet, i väskan eller i innerfickan - för att lätt kunna ta fram när du i verklig situation behöver påminnas om vad vi pratade om på utbildningen.