logo

Som ditt personliga BOLLPLANK gör vi skillnad!

Ställs du ofta inför många utmaningar och känslan av att tiden inte räcker till? Stressade situationer kan göra oss kontrollerande och detaljfokuserade, vilket får konsekvenser i verksamheten.

Som ditt bollplank hjälper vi dig att sätta mål för din utveckling och koppla dessa till verksamhetens mål. Vi följer med och är ditt bollplank så länge du känner att vi tillför stöd i förändrings -och utvecklingsarbetet.

Vi lägger ingen vikt i vad som är rätt eller fel, vårt fokus som bollplank är att hjälpa dig att lyfta blicken från detaljerna och fokusera på det som för verksamheten framåt.

Samtliga möten sker på vårt kontor (eller hos dig om det föredras) och är strikt konfidentiella. Detta innebär att vi under inga omständigheter lämnar ut information om vilka kunder eller kundföretag vi arbetar med i dagsläget eller har arbetat med historiskt.

 
Kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte.

"Extern och/eller intern Ledamot
i min styrelse?"

"Vilken försäljningsstrategi ska jag välja?"

"Jag har så många bollar i luften och vet inte vilken jag skall prioritera först!"