logo

Vår OPERATIVA LEDARSKAPSUTBILDNING riktar sig till dig som nyligen blivit, eller arbetat några år som ledare, och nu vill komplettera och utveckla ditt ledarskap.


En av de viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. En ledare ska kunna organisera, leda människor, sätta upp mål och tillse att grupper arbetar effektivt.

I vissa fall måste ledare också hantera konflikter. Ett gott ledarskap motiverar, engagerar och inspirerar medarbetare till att prestera bättre och på så sätt nå det önskade resultatet. Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav. Vårt arbete hjälper dig att optimera ditt operativa ledarskap.

Efter kursen behärskar du de ledarskapsverktyg som behövs för att du ska kunna driva en operativ verksamhet på ett självständigt och professionellt sätt. Du har utvecklat din förmåga att leda grupper och du har fått ett ökat självförtroende i din roll som ledare. Du vet hur du ska agera för att engagera och inspirera människor till att prestera bättre och du har ökat din förståelse för konsekvenserna av ditt handlande som ledare. Du behärskar ett antal konkreta ledarskapsverktyg och kan tillämpa dem i din vardag.

Nedan ser du lite av ur innehållet:
•   Spelregler
•   Förhållningssätt
•   Effektiv kommunikation
•   Coachningssamtal
•   Konstruktiva verktyg
•   Delegering och Delgivning
•   Konstruktiv feedback
•    Konflikthantering


I våra utbildningar får alla deltagare vid kursens slut ett smidig häfte som vi kallar Verktygslådan. Den kan du ha på skrivbordet, i väskan eller i innerfickan - för att lätt kunna ta fram när du i verklig situation behöver påminnas om vad vi pratade om på utbildningen.