logo

Våra ANPASSADE UTBILDNINGAR riktar sig till företag eller grupper som vill komplettera/utveckla sina kunskaper.


En av de viktigaste delarna i en anpassad utbildning är grundarbetet, dvs en väl genomförd behovsanalys.

Med vår erfarenhet som affärsbollplank och affärscoachning har vi lätt att förstå och leda er fram till ett tydligt behov. Förutom de utbildningar vi genomför idag i Operativt Ledarskap och Strategiskt Ledarskap utvecklar vi utbildningar inom;

•   Försäljning
•   Marknadsföring
•   Media/Annons taktiskt arbete

Vi sätter stor vikt vid att våra anpassade utbildningar utformas såsom våra egna utbildningar, genomtänkta med en tydlig struktur och dokumentation för att uppnå målet med utbildningen.  Vi tar fram om så önskas ett smidig häfte som vi kallar Verktygslådan för respektive utbildning, som ni kan ha på skrivbordet, i väskan eller i innerfickan - för att lätt kunna ta fram när ni i verklig situation behöver påminnas om vad vi pratade om på utbildningen.

Vår process kan utformas på olika sätt, när nedan beskrivs en av våra processer för att skapa en anpassad utbildning;

•   Inledande möte
•   Genomförande av behovsanalys
•   Förtydligande i skriftlig form av behov samt accept
•   Workshop
•   Genomgång av utbildningen
•   Framtagande av ev. kursmaterial och ev. verktygslåda
•   Pilot
•   Genomförande


Kontakta vår utbildningsutvecklare Anders Storgårds för mer information.