logo


SÄLJ & MARKNADSFÖRING


Säljare och marknadsförare i företag är de som alltid förväntas leverera på topp, varje dag, året ut, när som helst. Dessa högpresterande stjärnor behöver då och då få reflektera över sitt arbete, framförallt bolla tankar och ideér med en neutral person, som inte lägger vikt i vad som är rätt eller fel.

Stocom's program går ut på att hjälpa dessa personer att utveckla undanlagda eller nya affärsideér som de tror kan öka lönsamheten/försäljningen och/eller skapa en tydligare kommunikation. Ge möjlighet att testa ideér (good or bad) med någon på konfidentiell bas, skapa en förnyad motivation, insikt och stark drivkraft till action.

Vi vårt fokus som coach/bollplank är att hjälpa er personal att lyfta blicken från detaljerna och fokusera på det som för försäljningen och/eller den interna såväl som den externa kommunikationen framåt.

Samtliga möten sker på vårt kontor (eller hos dig om det föredras) och är strikt konfidentiella och ett NDA tecknas mellan parterna. Detta innebär att vi under inga omständigheter lämnar ut information om vilka kunder eller kundföretag vi arbetar med i dagsläget eller har arbetat med historiskt. Endast de företag som vill vara referens med sitt varumärke exponeras på vår hemsida.

 
Kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte.