logo

REKRYTERING i samarbete med Sveriges bästa konsulter.

Vår styrka ligger i en snabb process. Vi samarbetar med flera ledande leverantörer som har över 20 års erfarenhet av Rekrytering, kartläggning och aktiv research, Personanalys med second och team opinion, samt Cv-kontroll.
Tillsammans med vår rekryteringspartner hittar vi kompetenta medarbetare till ert företag. Våra partners...

  • är seniora konsulter med djup specialistkunskap.
  • har egna erfarenheter som chefer och ledare.
  • verkar både i Sverige.
  • certifierade i MPA (Master Person Analysis)
  • följer de etiska regler som är antagna av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulters (ESK).
  • genomför alla tester och utvärderingar genom OPQ och IPU

Med över tjugo års erfarenhet av att rekrytera chefer och nyckelpersoner hittar vi den kompetens ni söker.

Rekryteringsprocess
1. Behovsanalys & kravprofil
2. Search/Headhunting
3. Intervjuer
4. Personlighetstest & Djupintervju*
5. Kandidatpresentation
6. Referenstagning
7. Avslut
8. Uppföljning

 

* Utvärderingar sker med vetenskapliga tester och verktyg för personbedömning.

Vi rekryterar skickliga chefer och nyckelpersoner till företag och organisationer inom Norden.

En noggrann analys av våra våra kunders behov och en professionell utvärdering för potentiella kandidaters kompetens och drivkrafter är grunden för vårt arbete.

Syftet är att identifiera och utvärdera önskad ledar- och specialistkompetens utifrån verksamhetens strategiska mål.

Vår utgångspunkt är att beslut fattas bättre genom gedigna observationer av beteenden och tester med hög validitet.

Våra assessment ger en omfattande bedömning av personens styrkor och utvecklingsområden. Vi undersöker kandidatens personlighet, kompetens och värderingar.

Våra konsulter har stor erfarenhet av att utforma och genomföra assessment. Assessment används för genomföra urvalsprocesser, förbättra kompetensen hos högpresterare eller påskynda utvecklingen av medarbetare.

Second opinion säkerställer att din rekrytering blir rätt!

Second Opinion är alternativet för dig som befinner dig i slutet av en rekryteringsprocess och ska göra valet mellan slutkandidater.

Vår Second Opinion genomförs av certifierade rekryteringskonsulter och utvärderar kandidaten med hjälp av vetenskapliga test och verktyg för personbedömning. Vi tar fram ett antal olika rapporter gällande personlighet, färdighet och motivation allt utifrån de krav som tjänsten ställer. Som beslutsstöd levererar vi en skriftlig rapport som sammanfattar utfall av utförda tester och vår djupintervju.