logo

Stocom utvecklar nytt säljbolag.
Vi har sedan december 2017 arbetat med uppdraget att bygga upp ett nytt bolag inom friskvård, förebyggande hälsa. Stocom ska i första hand utveckla deras produktporfölj och starta upp deras säljavdelning, men också förhandla med leverantörer och samarbetspartners till företaget.

I samband med detta kommer vi också att rekrytera personal, så snart vi har gjort grundarbetet klart.

Stocom inleder samarbete med läkemedelsföretag och skall i första hand arbeta med coachning av strategisk karaktär. Vi kommer att "stöta och blöta" olika affärsscenarier, prata konsekvenser mm. 

Som din affärscoach arbetar vi strikt konfidentiellt, varför vi alltid börjar med att signera ett sekretessavtal. Är din personal i behov av ett affärsbollplank och/eller vill komplettera sina kunskaper?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår anpassade tjänst affärsbollpank fungerar.

Väl mött!

Stocom startar samarbete med Agneta Hårte, VD på rekryteringsföretaget Vinno Rekrytering

Vinnos fokus ligger på rekrytering, search/headhunting samt även karriärs/affärscoaching av bl a chefer, tekniker, utvecklare, säljare, konsulter och övriga affärsinriktade tjänster främst på tjänstesidan t ex inom online, IT och mediebranschen.
Vinno har mycket bred kompetens, mycket lång erfarenhet och stort affärsnätverk. De inriktar sig på att identifiera och attrahera tjänstemän inom svenskt näringsliv, stat och kommun. De nyttjar sociala medier och digitala kanaler för att nå sina kunder och kandidater.

Vill du har hjälp med att nå rätt arbetstagare, kontakta oss så hjälper vi dig.
 

Stocom har under en längre tid arbetat med ett större fastighetsprojekt, samt ett stort ledarskapsutbildningsprojekt som båda nu är avslutade.

Vi är således tillbaka i vår konsultverksamhet och fokuserar fullt på coaching, affärsbollplank och även ledarskapsutbildningar till enskilda individer och/eller större grupper - nu med ännu mer insikt i affärer :)

Har du funderingar om affärsidéer, handlingsplaner, ledningsbeslut som hindrar dig att komma vidare med ditt arbete att utveckla affärer? Eller vill du komplettera dina ledarskapskunskaper i det operativa eller strategiska ledarskapet? Kontakta oss så hjälper vi dig med din affärsutmaning.

Mentorskap är ett mycket effektivt sätt att skapa inspiration och motivering. Det hjälper oss att utvecklas som individer och därmed skapar förutsättningar att utvecklas i vårt arbete.

Vilken Mentor skulle du helst jobba med det närmaste året? Skicka ett meddelande till oss med vem och under vilken period du skulle vilja ha ett Mentorskap. Med Stocom stora affärsnätverk kanske vi kan hjälpa dig få just din Mentor.