logo

STOCOM ADDERAR KOMPETENS

Idag kan vi stoltsera med ytterligare kompetens i vår konsultverksamhet. Björn Zachrison är kompetent både inom IT och Bygg, en ovanlig kombination av kompetens som välkomnas i vårt team. Mer om Björn

Stocom leder och utvecklar säljkår i Detaljhandeln

Under hösten 2018 till våren 2019 kommer vi att utveckla ett säljteam inom detaljhandeln. Vårt uppdrag är att motivera säljteamet genom aktiv säljledning och dessutom stödja marknadsavdelningen till att arbeta mer synligt och därmed öka kommunikationen med både nya och befintliga kunder.

Stocom utvecklar nytt säljbolag.
Vi har sedan december 2017 arbetat med uppdraget att bygga upp ett nytt bolag inom friskvård, förebyggande hälsa. Stocom ska i första hand utveckla deras produktporfölj och starta upp deras säljavdelning, men också förhandla med leverantörer och samarbetspartners till företaget.

I samband med detta kommer vi också att rekrytera personal, så snart vi har gjort grundarbetet klart.

Stocom inleder samarbete med läkemedelsföretag och skall i första hand arbeta med coachning av strategisk karaktär. Vi kommer att "stöta och blöta" olika affärsscenarier, prata konsekvenser mm. 

Som din affärscoach arbetar vi strikt konfidentiellt, varför vi alltid börjar med att signera ett sekretessavtal. Är din personal i behov av ett affärsbollplank och/eller vill komplettera sina kunskaper?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vår anpassade tjänst affärsbollpank fungerar.

Väl mött!

Stocom startar samarbete med Agneta Hårte, VD på rekryteringsföretaget Vinno Rekrytering

Vinnos fokus ligger på rekrytering, search/headhunting samt även karriärs/affärscoaching av bl a chefer, tekniker, utvecklare, säljare, konsulter och övriga affärsinriktade tjänster främst på tjänstesidan t ex inom online, IT och mediebranschen.
Vinno har mycket bred kompetens, mycket lång erfarenhet och stort affärsnätverk. De inriktar sig på att identifiera och attrahera tjänstemän inom svenskt näringsliv, stat och kommun. De nyttjar sociala medier och digitala kanaler för att nå sina kunder och kandidater.

Vill du har hjälp med att nå rätt arbetstagare, kontakta oss så hjälper vi dig.