logo

2018

Stocom leder och utvecklar säljkår i Detaljhandeln

Under hösten 2018 till våren 2019 kommer vi att utveckla ett säljteam inom detaljhandeln. Vårt uppdrag är att motivera säljteamet genom aktiv säljledning och dessutom stödja marknadsavdelningen till att arbeta mer synligt och därmed öka kommunikationen med både nya och befintliga kunder.

Stocom utvecklar nytt säljbolag.
Vi har sedan december 2017 arbetat med uppdraget att bygga upp ett nytt bolag inom friskvård, förebyggande hälsa. Stocom ska i första hand utveckla deras produktporfölj och starta upp deras säljavdelning, men också förhandla med leverantörer och samarbetspartners till företaget.

I samband med detta kommer vi också att rekrytera personal, så snart vi har gjort grundarbetet klart.