logo

2017 > 05

Stocom startar samarbete med Agneta Hårte, VD på rekryteringsföretaget Vinno Rekrytering

Vinnos fokus ligger på rekrytering, search/headhunting samt även karriärs/affärscoaching av bl a chefer, tekniker, utvecklare, säljare, konsulter och övriga affärsinriktade tjänster främst på tjänstesidan t ex inom online, IT och mediebranschen.
Vinno har mycket bred kompetens, mycket lång erfarenhet och stort affärsnätverk. De inriktar sig på att identifiera och attrahera tjänstemän inom svenskt näringsliv, stat och kommun. De nyttjar sociala medier och digitala kanaler för att nå sina kunder och kandidater.

Vill du har hjälp med att nå rätt arbetstagare, kontakta oss så hjälper vi dig.
 

Stocom har under en längre tid arbetat med ett större fastighetsprojekt, samt ett stort ledarskapsutbildningsprojekt som båda nu är avslutade.

Vi är således tillbaka i vår konsultverksamhet och fokuserar fullt på coaching, affärsbollplank och även ledarskapsutbildningar till enskilda individer och/eller större grupper - nu med ännu mer insikt i affärer :)

Har du funderingar om affärsidéer, handlingsplaner, ledningsbeslut som hindrar dig att komma vidare med ditt arbete att utveckla affärer? Eller vill du komplettera dina ledarskapskunskaper i det operativa eller strategiska ledarskapet? Kontakta oss så hjälper vi dig med din affärsutmaning.