logo

NYTT samarbete

Stocom startar samarbete med Agneta Hårte, VD på rekryteringsföretaget Vinno Rekrytering

Vinnos fokus ligger på rekrytering, search/headhunting samt även karriärs/affärscoaching av bl a chefer, tekniker, utvecklare, säljare, konsulter och övriga affärsinriktade tjänster främst på tjänstesidan t ex inom online, IT och mediebranschen.
Vinno har mycket bred kompetens, mycket lång erfarenhet och stort affärsnätverk. De inriktar sig på att identifiera och attrahera tjänstemän inom svenskt näringsliv, stat och kommun. De nyttjar sociala medier och digitala kanaler för att nå sina kunder och kandidater.

Vill du har hjälp med att nå rätt arbetstagare, kontakta oss så hjälper vi dig.