logo

Back in business

Stocom har under en längre tid arbetat med ett större fastighetsprojekt, samt ett stort ledarskapsutbildningsprojekt som båda nu är avslutade.

Vi är således tillbaka i vår konsultverksamhet och fokuserar fullt på coaching, affärsbollplank och även ledarskapsutbildningar till enskilda individer och/eller större grupper - nu med ännu mer insikt i affärer :)

Har du funderingar om affärsidéer, handlingsplaner, ledningsbeslut som hindrar dig att komma vidare med ditt arbete att utveckla affärer? Eller vill du komplettera dina ledarskapskunskaper i det operativa eller strategiska ledarskapet? Kontakta oss så hjälper vi dig med din affärsutmaning.